teatrnaplazy.pl

Blog tematyczny o kulturze, sztuce i muzyce.

Sztuka

Czym jest sztuka abstrakcyjna i co ją wyróżnia?

Czym jest sztuka abstrakcyjna i co ją wyróżnia?

Sztuka abstrakcyjna nazywana jest zamiennie sztuką nieprzypominającą, niefiguratywną, bezprzedmiotową. Abstrakcjonizm geometryczny, jako kierunek w sztuce oznacza sztukę, która nie przedstawia rozpoznawalnych kształtów i przedmiotów. Można powiedzieć, że sztuka prezentuje przedmioty, które inaczej wyglądają w rzeczywistości. Abstrakcjonizm to współczesny kierunek, jednak znany był artystom w przeszłości. W niniejszym artykule wyjaśniamy, czym jest sztuka abstrakcyjna i abstrakcjonizm geometryczny. Prezentujemy rodzaje sztuki abstrakcyjnej i ich przedstawicieli. Zachęcamy do lektury.

Czym jest sztuka abstrakcyjna i kiedy się pojawiła?

Twórcy w pewnym momencie zaczęli eksperymentować z rzeczywistą formą. W konsekwencji powstały nowe nurty w sztuce jak kubizm, futuryzm i wreszcie abstrakcjonizm. Ideą sztuki abstrakcyjnej jest zniekształcenie rzeczywistej formy figury. Ta nowoczesna sztuka przeciwstawia się realności oraz fotografii, a umacnia emocje i nieświadomość. Tylko bogata wyobraźnia pozwoli zrozumieć i podziwiać sztukę abstrakcyjną. Nurt obecny jest w malarstwie, rzeźbie, architekturze, a nawet literaturze. Można powiedzieć, że abstrakcjonizm pojawił się już w czasach prehistorycznych – analizując malunki na skałach. Nurt artystyczny wyodrębniono jednak dopiero początkiem dwudziestego wieku. Lata świetności przypadają na 1910 rok, kiedy tworzył Kandinsky w Niemczech.

Sztuka abstrakcyjna – cechy charakterystyczne

W sztuce abstrakcyjnej wykorzystuje się zewnętrzne formy odchodząc od rzeczywistości i nadając plastyczności kształtom, liniom i barwom. Odchodzi się od realnej formy zewnętrznej i proponuje się im nowoczesne rozwiązania plastyczne. Poziom abstrakcji może obejmować tylko część dzieła (wybrany fragment) albo całość.

Rodzaje sztuki abstrakcyjnej i ich przedstawiciele

Abstrakcjonizm na przestrzeni lat ulegał ewolucji, zmianom związanym z awangardowymi doświadczeniami. W związku z tym, pojawiły się pewne jego rodzaje – przedstawione poniżej. Popularna jest organiczna sztuka abstrakcyjna (twórczynią była np. Georgia O’Keeffe), która wykorzystuje elementy organiczne, jak rośliny, skały, organizmy nadając im inny niż w rzeczywistości wygląd zewnętrzny. Kolejnym rodzajem jest liryczna sztuka abstrakcyjna (twórcą był np. Wassily Kandinsky). Wykorzystuje ona różne zabiegi kolorystyczne, a wyróżnia ją większy sentymentalizm i intuicja. Następnym rodzajem sztuki abstrakcyjnej jest geometryczna sztuka abstrakcyjna (twórcą był np. Piet Mondrian) – jak sama nazwa wskazuje, wykorzystuje się tutaj geometrię oraz racjonalizm. Kolejnym rodzajem jest abstrakcjonizm ekspresjonizm (twórcą był np. Jackson Pollock), który wykorzystuje emocje, uczucia przy jednoczesnej rezygnacji z form i figuratywnych obiektów rzeczywistości.

Podsumowując, dzieła tworzone w myśl abstrakcjonizmu nie przedstawiają rzeczywistości. Linie, kształty, kolory, formy tworzą całość oderwaną od realności i tworzą coś nowego – abstrakcję. Abstrakcjonizm obecny jest głównie w malarstwie oraz rzeźbie.

Udostępnij